top of page

Projekcia a inžiniering

project%2520plan%2520blue_edited_edited_
  • analýza potrieb zákazníka

  • audit a návrh riešenia

  • nákladová štúdia - ekonomicko-funkčný model

  • poradenská a konzultačná činnosť

  • odborné školenia

  • riadenia projektu, autorský a investorský dohľad

  • spracovanie technickej a projektovej dokumentácie

  • zabezpečenie merania, testovanie, revízia

bottom of page