top of page

Elektrická požiarná signalizácia

Hlasová signalizácia požiaru

EPS_edited_edited_edited.png

Elektrická požiarna signalizácia (EPS) je efektívny nástroj pre automatické a včasné zachytenie požiaru a jeho signalizácia.

EPS na základe zvýšených hodnôt teploty, IR/UV žiarenia, dymových častíc, splodín horenia a iných dokáže vyhodnotiť či sa jedná o požiar. Včasná reakcia na túto signalizáciu pomáha vo vysokej miere ochrániť ľudské životy a majetok.

Zatiaľ čo EPS sa stará o monitoring, vyhodnocovanie a základnú zvukovú a optickú signalizáciu, hlasová signalizácia požiaru (HSP) slúži na varovanie osôb v ohrozenom priestore už hovoreným slovom, čo vo veľkých objektoch napomáha predchádzať panike a ľudí usmerňuje čo robiť a ako sa dostať do bezpečia, teda von z objektu.

  • ponúkame celkové riešenie od projekcie po realizáciu

  • komponenty od overených dodávateľov

  • flexibilita

  • pravidelný servis (zákonom stanovené pravidelné prehliadky)

  • elektroinštalácie súčasťou riešenia

bottom of page