top of page

Prístupové

systémy

SKV_edited_edited_edited.png

Prístupový systém je neoddeliteľnou súčasťou správy a kontroly nad prístupom do strážených priestorov. Má za úlohu vymedziť konkrétne osoby alebo skupiny ľudí pre povolenie na vstup. Prístupové systémy sa dnes bežne používajú v hotelovom segmente, administratívnych budovách ale tiež v malých a stredných podnikoch. Nasadiť ho je možné kdekoľvek kde má zákazník potrebu kontrolovať vstup v danom čase a pre konkrétne osoby.

  • ponúkame prístupový systém SALTO

  • komplexné riešenie, škálovateľné, ľahko rozšíriteľné

  • on-line riešenie - informácie, dohľad nad vstupmi a užívateľmi v reálnom čase

  • možné nasadiť do existujúcich priestorov bez nutnosti stavebných úprav (off-line riešenie)

  • široká ponuka komponentov

  • inovatívny, moderný dizajn

  • jednoduchá správa

  • možnosť integrácie s PMS systémom

  • elektroinštalácie súčasťou riešenia

bottom of page