top of page

Inteligentná

elektroinštalácia

smart%2520house_edited_edited_edited.png

Inteligentná elektroinštalácia, inak nazývaná tiež SMART v sebe zahŕňa komplexné riešenie všetkých systémov objektu. 

Získavanie a spracovanie informácií zo všetkých pripojených systémov, ich interpretácia v zjednodušenej forme a následne ovládanie v tom istom prostredí.​ 

Inštalácie takéhoto typu sú vhodné pre rodinné domy, administratívne domy, prípadne hotely.

  • ponúkame komplexný návrh riešenia a realizáciu

  • riešenie postavené na KNX zbernici 

  • Homeserver

  • grafická nadstavba, vizualizácia

  • integračná nadstavba

KNX zbernica

KNX

KNX je medzinárodný štandard pre inteliegentné elektrické inštalácie, ktoré postupne nahrádzajú tradičné elektrické inštalácie. Súlad s normami EN 50090-3-1, EN 50090-4-1, EN 50090-4-2,EN 50090-5-2 a EN 50090-7-1 znamená, že KNX je prvým celosvetovým štandardom pre technológie automatizovaného riadenia v domoch a budovách. Je podporovaný množstvom výrobcov ako sú ABB, Jung, Gira,Merten, Schneider Electric, Siemens a desiatky ďalších.

Umožňuje spoločné využitie a kombináciu komponentov rôznych výrobcov a typov, čo sa garantuje certifikáciou týchto komponentov a značkou KNX. Podporuje tiež všetky bežné prenosové médiá /TP,PL,RF,Ethernet).

Stavitelia a architekti tak majú pri výbere KNX technológie záruku štandardizovaného, medzinárodne uznávaného riešenia. KNX umožňuje ovládať osvetelenie, žalúzie, vykurovanie, vetranie alebo klimatizáciu a mnohé ďalšie funkcie v dome alebo budove.Je to integrované riešenie, ktoré s využitím logických a vizualizačných prvkov umožňuje zákazníkovi využívať dom naplno s použitím minimálnej námahy na obsluhu. Obsluha je tak maximálne komfortná, môže byť veľký touchscreen, iPad, iPhone alebo dnes už najčastejšie používaný smartphone s androidom.

bottom of page