top of page

Dátové technológie,

LAN

network_edited_edited_edited.png

Stabilná sieť je dôležitým faktorom pre stabilné fungovanie všetkých prevádzok. Každý predajca, výrobca alebo poskytovateľ služieb je v malej alebo veľkej miere závislý na potrebe stabilnej siete. ​

Sieť je hnacím prvkom a hlavným článkom prepojenia všetkých systémov.

 • poskytujeme zákazníkov celkové riešenie siete od návrhu, projektu, cez realizáciu a konfiguráciu, až po testovanie, servis a následnú podporu

 • dodávka riešení LAN, WAN, internet

 • bezdrôtové siete, riešenia pre veľké firmy, aj domácnosti

 • siete MESH

 • meranie certifikovaným prístrojom, spracovanie protokolu

 • elektroinštalácie súčasťou riešenia

Optické siete sú čoraz viac implementované do bežného života kvôli potrebe zvyšovať rýchlosť a stabilitu siete. 

 • poskytujeme návrh a realizáciu optických sieti a spojov

 • realizácia montáže

 • zváračské práce

 • meranie certifikovaným meracím prístrojom vrátane meracieho protokolu

 • zaškolení, certifikovaní pracovníci

bottom of page