KNX je medzinárodný štandard pre intliegentné elektrické inštalácie, ktoré postupne nadrádzajú tradičné elektrické inštalácie. Súlad s normami EN 50090-3-1, EN 50090-4-1, EN 50090-4-2, EN 50090-5-2 a EN 50090-7-1 znamená, že KNX je prvým celosvetovým štandardom pre technológie automatizovaného riadenia v domoch a budovách. Je podporovaný množstvom výrobcov ako sú ABB, Jung, Gira, Merten, Schneider Electric, Siemens a desiatky ďalších. Umožňuje spoločné využitie a kombináciu komponentov rôznych výrobcov a typov, čo sa garantuje certifikáciou týchto komponentov a značkou KNX. Podporuje tiež všetky bežné prenosové médiá /TP,PL,RF,Ethernet). Stavitelia a architekti tak majú pri výbere KNX technológie záruku štandardizovaného, mdzinárodne uznávaného riešenia. KNX umožňuje ovládať osvetelenie, žalúzie, vykurovanie, vetranie alebo klimatizáciu a mnohé ďalšie funkcie v dome alebo budove. Je to integrované riešenie, ktoré s využitím logických a vizualizačných prvkov umožňuje zákazníkovi využívať dom naplno s použitím minimálnej námahy na obsluhu. Obsluha je tak maximálne komfortná, môže byť veľký touchscreen, iPod, iPhone alebo dnes už najčastejšie používaný smartphone s androidom. Produkty Spracovanie údajov prebieha podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.